Home Contact Sitemap
Ultima actualizare a site-ului: Sâmbătă, 03 martie 2018
Conducerea
Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

 

1) participă la procesul de integrare europeană şi pregătirea noului Acord de asociere cu UE;
    2) coordonează procesul de implementare a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, ce ţin de drepturile minorităţilor naţionale;
    3) elaborează rapoarte iniţiale şi periodice a Republicii Moldova asupra implementării convenţiilor internaţionale: Convenţia internaţională cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială şi Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale;
    4) activează în vederea ratificării Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare;
    5) colaborează cu structurile specializate ale organizaţiilor internaţionale;
    6) coordonează procesul realizării acordurilor de colaborare în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, semnate de Republica Moldova cu alte state;
    7) organizează activitatea comisiilor consultative interdepartamentale în vederea realizării acordurilor de colaborare în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, semnate de Republica Moldova cu alte state;
    8) elaborează şi contribuie la semnarea acordurilor de colaborare în domeniul asigurării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale între Republica Moldova şi alte state unde este prezentă diaspora moldovenească;
    9) colaborează cu organele de stat omoloage din ţările străine;
    10) coordonează şi monitorizează implementarea actelor normative în vigoare în domeniul susţinerii diasporei moldoveneşti în vederea menţinerii şi promovării limbii materne, a culturii şi tradiţiilor naţionale, consolidării relaţiilor cu Republica Moldova;
    11) perfecţionează cadrul juridic existent în domeniul susţinerii diasporei moldoveneşti, elaborează proiecte de acte normative, după coordonarea prealabilă cu viceprim-ministrul responsabil de sfera socială;
    12) susţine procesele de structurare a diasporei moldoveneşti, de instituire a organizaţiilor obşteşti şi asociaţiilor acestora;
    13) menţine relaţii de colaborare şi susţine activitatea statutară a asociaţiilor obşteşti ale diasporei moldoveneşti;
    14) examinează situaţia social-culturală a diasporei moldoveneşti;
    15) contribuie la satisfacerea cerinţelor naţional-culturale, lingvistice, educative şi informaţionale ale reprezentanţilor diasporei moldoveneşti;
    16) elaborează şi semnează programe de colaborare între Biroul Relaţii Interetnice şi organele omoloage din ţările străine, în scopul susţinerii diasporei moldoveneşti şi asociaţiilor ei obşteşti;
    17) participă la organizarea şi desfăşurarea în ţările de reşedinţă ale diasporei moldoveneşti a activităţilor (congreselor, festivalurilor, conferinţelor etc.), în scopul promovării limbii, culturii, tradiţiilor şi imaginii pozitive a Republicii Moldova ;
    18) organizează şi participă la activitatea Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti);
    19) organizează şi participă la activitatea Consiliului coordonator pentru susţinerea persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti);
    20) organizează activitatea Consiliului de administrare a mijloacelor pentru susţinerea financiară a activităţilor de păstrare a identităţii naţional-culturale a persoanelor originare din Republica Moldova domiciliate peste hotare (diasporei moldoveneşti);
    21) organizează congrese (mese rotunde, seminare etc.) ale diasporei moldoveneşti în Republica Moldova.

 

 


· Director general - Oleg BABENCO
· Director general adjunct - Vera PETUHOV
· Direcţia relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor
· Serviciul juridic şi resurse umane
· Serviciul analiză monitorizare şi evaluare
· Serviciul financiar şi evidenţă contabilă
· Servicul audit intern
· 555-555-0199@example.com
· 555-555-0199@example.com
» Sus
Căutare pe site
Arhiva actualităţilor
LuMaMeJoViSiDu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31