Home Contact Sitemap
Ultima actualizare a site-ului: Luni, 11 noiembrie 2019
Funcţii vacante

           


 Agenția Relații Interetnice informează că în urma examinării dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, Șef Serviciu juridic și resurse umane, au fost admişi următorii candidaţi:

1. Moraru Olga

2. Gurschi Vladislav

3. Lungu Ina

4. Rața Anatoli

5. Bogatu Veronica

6. Novac Vitalie

7. Marin Alexandru

8. Eugen Florea

9. Ghidrigan Irina

10. Nicolai Cheleș

 

Proba scrisă se va desfăşura pe data de 14.11.2019 ora 10.00, în Sala rotundă, etajul II, Agenția Relaţii Interetnice (str. A. Mateevici 109/1, mun. Chișinău).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 Agenția Relații Interetnice anunță concurs pentru funcția Șef Serciciu juridic și resurse umane

Pentru detalii accesați link-ul: https://cariere.gov.md/display-job/11373/%C2%A0Serviciul-juridic-%C8%99i-resurse-umane,-%C8%98ef-Serviciul-juridic-%C8%99i-resurse-umane-..html

 

                                                                                                 *            *              *

 

Agenția Relații Interetnice anunță concurs pentru funcția Secretar administrativ superior

Pentru detalii accesați link-ul: http://cariere.gov.md/display-job/11115/Secretar-administrativ-superior.html

 


                                                                          *        *          * 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Biroul Relaţii Interetnice anunța concurs pentru funcția Specialist, Direcția relații interetnice și funcționarea limbilor

Detalii pe http://cariere.gov.md/display-job/3658/Specialist-,-Direc%C8%9Bia-rela%C8%9Bii-interetnice-%C8%99i-func%C8%9Bionarea-limbilor,-B.R.I..html

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma evaluării rezultatelor participanților la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, cîștigătorul concursului pentru poziția de Specialist superior, Direcţia relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor, a fost desemnată Natalia Arseni.

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma evaluării rezultatelor participanților la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, cîștigătorul concursului pentru poziția de Consultat, serviciul Audit intern, a fost desemnat Maximilian Gavrilcenco. 

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma evaluării rezultatelor participanților la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, cîștigătorul concursului pentru poziția de specialist in Direcţia relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor a fost desemnată Olga Davidenco.

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma examinării dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, Consultant, Serviciul audit intern, au fost admişi următorii candidaţi:

1.      Igor Şachin

2.      Maximilian Gavrilcenco

3.     Alexandr Tcaci

Proba scrisă și interviul vor  avea loc la data de 25 martie 2016, ora 10.00, în incinta Biroului Relaţii Interetnice (mun. Chişinău, str. A. Mateevici 109/1).

 

 

 

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma examinării dosarelor de participare la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, Specialist principal, Direcţia relaţii interetnice şi funcţionarea limbilor, au fost admişi următorii candidaţi:

 1. Anastasia Zaharia
 2. S. Macarov
 3. Mihaela Patraşcu
 4. G. Schiţco
 5. Ion Glavaţchii
 6. Irina Furtună
 7. Irina Chimerciuc
 8. Olga Davidenco

Proba scrisă și interviul vor avea loc la data de 21 martie 2016, ora 10.00, în cadrul Biroului Relaţii Interetnice (adresa Chişinău, str. A. Mateevici 109/1, etajul III).

 


 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma evaluării rezultatelor participanților la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, cîștigătorul concursului pentru poziția de Șef, Direcția relații internaționale şi integrare europeană a fost desemnat Piotr Donţov.

 

 

 


 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma evaluării rezultatelor participanților la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante, cîștigătorul concursului pentru poziția de Consultant, Serviciul juridic și resurse umane a fost desemnată Dna Doina Belous.  

 

 

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma examinării dosarelor de participare la concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante, au fost admişi următorii candidaţi.  Proba scrisă și interviul vor  avea loc la data de 16 aprilie 2014, ora 10.00, Centrul metodic, etajul III, adresa Chişinău, str. A. Mateevici 109/1.

 

Consultant Serviciul juridic și resurse umane

 

Doina Belous

Ion Inculeț

 

 

                                                                                                           Secretar al Comisiei de Concurs

Caraman Tatiana – specialist principal

Tel.21-40-80, e-mail: brimoldova@bri.gov.md  

 

 

 

 

 

 

 Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

 

 

Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma evaluării rezultatelor participanților la concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, cîștigătorul concursului pentru poziția de Șef, Direcția relații internaționale integrare europeană și diasporă a fost desemnată Olga Coptu, iar pentru poziția Consultant, Direcția relații interetnice și funcționarea limbilor a fost desemnat Vasile Rusu. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 Biroul Relaţii Interetnice informează că în urma examinării dosarelor de participare la concurs  pentru ocuparea funcţiilor publice vacante,  au fost admişi următorii candidaţi.  Proba scrisă și interviul vor  avea loc la data de 13 ianuarie  2014, ora 09.00, Centrul metodic, etajul III, adresa Chişinău, str. A. Mateevici 109/1.

 

 Consultant Direcția Relații Interetnice și funcționarea limbilor

 1. Mureșanu Liomid
 2. Rusu Vasile

 

Șef, Direcţia relaţii internaționale, integrare europeană și diasporă

1.    Coptu Olga

2.    Rusu Vasile

 

  Secretar al Comisiei de Concurs

Caraman Tatiana – specialist principal

Tel.21-40-80, e-mail: brimoldova@bri.gov.md  


        

 

Direcţia Relaţii Interetnice şi funcţionarea limbilor

 

Funcţie publică vacantă: Specialist principal

 

Scopul general al funcţiei

 

Contribuirea la realizarea politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Sarcinile de bază

 

 1. contribuirea la formularea propunerilor  promovare a politicii statului în domeniul studierii limbii de stat de către alolingvi;
 2. programarea şi coordonarea activităţii Casei Naţionalităţilor de pe lîngă Biroul Relaţii Interetnice;
 3. contribuirea la formularea propunerilor de elaborare şi promovare a politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice;
 4. susţinerea activităţii statutare a asociaţiilor obşeşti ale minorităţilor naţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. participarea la organizarea manifestaţiilor şi acţiunilor social-culturale preconizate de Birou.

 

Cerinţe de bază:

 

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică;

-neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice faţă de candidat:

 

Studii:

·       Superioare, în domeniul lingvistic, administraţiei publice, drept, psihologie;  

·       Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul relaţiilor interetnice şi administraţiei publice, peferabil.

 

Experienţă profesională:  - preferabil nu mai puţin de 1 an de experienţă  în domeniul serviciului public;

                            

Cunoştinţe:

-        Cultură generală;

-        Etos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;

-        O înţelegere mai vastă a problemelor sectorului public;

-        Cunoaşterea principiilor de bază în economie şi  în domeniul juridic;

-        Noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de neregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii;

-        Cunoaşterea limbii de stat;

-        Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, orală şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, spirit de observaţie şi analiză, gîndire ordonată, tact şi pricepere în lucru cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea de a lucra în echipă.

 

Atitudini: conduită morală şi profesională desăvîrşită, obiectivitate în aprecierea şi analiza sistemelor auditate, responsabilitate, obiectivitate, competenţă, confidenţialitate, imparţialitate, iniţiativă, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

 

 

 

Funcţie publică vacantă: Specialist principal

 

Scopul general al funcţiei

 

Contribuirea la realizarea politicii de stat în domeniul relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Sarcinile de bază

 

 1. contribuie la formularea propunerilor de promovare a politicii de stat în domeniul funcţionării limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova;
 2. organizează şedinţele grupului de lucru, participă cu propuneri la ratificarea Cartei Europene a limbilor regionale şi mninoritare;
 3. monitorizează executarea Hotărîrii Guvernului cu privire la situaţia romilor din Republica Moldova;
 4. susţine activitatea statutară a asociaţiilor obşteşti ale minorităţilor naţionale înregistrate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 5. colectează informaţii, pregăteşte documente şi propuneri pentru elaborarea proiectelor;
 6. participarea la organizarea manifestaţiilor şi acţiunilor social-culturale preconizate de Birou.

 

Cerinţe de bază:

 

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică;

-neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice faţă de candidat:

 

Studii:

·       Superioare, în domeniul lingvistic, administraţiei publice, drept, psihologie;  

·       Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul relaţiilor interetnice şi administraţiei publice, peferabil.

 

Experienţă profesională:  - preferabil nu mai puţin de 1 an de experienţă  în domeniul serviciului public;

                            

Cunoştinţe:

-        Cultură generală;

-        Etos şi cunoştinţe profesionale – un nivel înalt de cunoştinţe profesionale, actualizate cu regularitate;

-        O înţelegere mai vastă a problemelor sectorului public;

-        Noţiuni suficiente pentru a identifica elementele de neregularitate şi elementele constitutive ale infracţiunii;

-        Cunoaşterea limbii de stat;

-        Cunoştinţe de operare la computer: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Abilităţi: lucru cu informaţia, comunicare eficientă, orală şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările, spirit de observaţie şi analiză, gîndire ordonată, tact şi pricepere în lucru cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea de a lucra în echipă.

 

Atitudini: conduită morală şi profesională desăvîrşită, obiectivitate în aprecierea şi analiza sistemelor auditate, responsabilitate, obiectivitate, competenţă, confidenţialitate, imparţialitate, iniţiativă, tendinţă către dezvoltare profesională continuă.

_______________________________________________________________________________

 

SERVICIUL audit intern

 

 Funcţie publică vacantă: Consultant  - perioada determinată

 

Scopul general al funcţiei

Gestionarea în mod eficient a activităţii de audit intern, astfel încât să se asigure că ea contribuie la promovarea politicilor si valorilor stabilite de instituţie. Desfăşurarea activităţii într-un mod independent şi obiectiv, în scopul de a asigura un grad de control asupra operaţiunilor şi de a ajuta instituţia în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management şi control, cu propuneri de consolidare a eficacităţii lor.

Sarcinile de bază

-Analiza şi evaluarea sistemului de management financiar şi control al BRI;

-realizeazarea testelor de audit, analizînd sistemele operaţionale conform programului de testare;

-generalizeazarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit;

-monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat;

-planificarea şi coordonarea auditului intern în  domeniile de activitate  ale BRI;

-asigurarea şi supravegherea executării şi calităţii auditului la toate etapele; 

-elaborarea strategiei pe termen mediu şi planul anual al activităţii de audit;

 

Cerinţe de bază:

-deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică;

-neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

-lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

-neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Cerinţe specifice faţă de candidat:

 

Studii:

·       Superioare, în domeniul economiei;  

·       Cursuri de perfecţionare profesională în domeniul managementului şi administraţiei publice centrale, controlului financiar public intern.

 

Experienţă profesională:  - preferabil nu mai puţin de 2 ani de experienţă în domeniul auditului intern sau alt domeniu aferent (spre exemplu, management financiar) şi 1 an în domeniul serviciului public;

                            

Cunoştinţe:

-        Cultură generală;

» Sus
Căutare pe site
Arhiva actualităţilor
LuMaMeJoViSiDu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930