Home Contact Sitemap
Ultima actualizare a site-ului: Luni, 11 noiembrie 2019
Avize / Informatii

A fost lansată platforma ”reLA Wed” 

 

A fost lansată platforma ”reLA Wed” – un nou mecanism de prevenire a corupției care vine în sprijinul ceatățeanului de a-i permite să semnaleze actele normative deficiente, lacunare sau interpretabile și care la aplicare au generat sau pot genera acte de corupție, abuzuri sau alte ilegalități.

 

Prin angajarea unui dialog constructiv între cetățean și Centrul Național Anticorupție, organ specializat în prevenirea și combaterea corupției, precum și cu implicarea autorităților publice de a căror competență țin domeniile de reglementare a actelor normative semnalate, se va permite eliminarea caracterului confuz și coruptibil al prevederilor semnalate.

 

Platforma ”reLA Wed” poate fi accesată de la calculator sau de pe un dispozitiv mobil, prin intermediul paginii oficiale a Centrului Național Anticorupție www.cna.md sau de pe adresa http://relawed.cna.md/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ

 

Biroul Relații Interetnice fiind responsabil prin H.G. nr. 644 din 23.08.2013 de art. 14 al Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială, propune spre informare publicului larg Decizia Comitetului pentru Eliminarea Discriminării Rasiale pe cazul comunicării individuale nr. 57/2015 Salifou Belemvire vs Republica Moldova.

Decizia menționată a fost transmisă spre examinare și executare Biroului Relații Interetnice, Ministerului Justiției, Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

 

Textul Deciziei se anexează în limba engleză și traducerea in limba română îl puteți examina aici: 

files/files/Belemvire (1).zip

 

 

 

AVIZ

Biroul Relații Interetnice prezintă  atașat - Lista subiectelor asupra rapoartelor nr.10 şi nr.11 combinate ale Republicii Moldova  remise de către Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale (CERD) ...


 

AVIZ

 

 

Biroul Relații Interetnice informeză că în cadrul celei de-a 92 sesiuni a Comitetului ONU cu privire la eliminarea discriminării rasiale (CERD) în perioada 26-27 aprilie 2017 va avea loc examinarea Raportului periodic (al X-lea și al XI- lea) al Republiciii Moldova vizând implementarea Convenției internaționale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.  

 

 

Rezoluția Comitetului ONU (CERD) și Raportul național (al X-lea și al XI- lea) îl puteți

examina aici   


 

 

Programul emisiunilor prezentate de TV „Comunitate”

 

despre desfăşurarea Festivalului republican al etniilor

 

ediţia a XIII-a

Septembrie

 26.09.13  „Petalo romalo” ( festivalul din  Taraclia)

 27.09.13  „Gagauz ocaa” (reluare  din 26.09.13,  festivalul din Taraclia)

 9. 09.13   “Russkii mir” (festival or. Bălţ)

 

Octombrie

1.10.13     „Unda bugeacului”

2.10.13    "Svitanok”      ( festivalul din Taraclia şi Chişinău)

3.10.13    „Sub acelaş cer”(reluare  din 19.09.13)

 

8.10.13    „Gagauz ocaa”

10.10.13  ”Petalo romalo” (reluare din 26.09.13)

 

15.10.13  „Unda bugeacului”

16.10.13  ”Svitanok

17.10.13  „Sub acelaş cer”( festivalul din Chişinău)

 

22.10.13   „Gagauz ocaa”

23.10.13  “Russkii mir”

24.10.13  ”Svitanok”   (reluare din 2.10.13, festivalul din Taraclia şi Chişinău)

 

29.10.13  „Unda bugeacului”( reluare din 15.10.13)

30.10.13  „Gagauz ocaa” (reluare din 25.09.13 ( festivalul din  Taraclia)

31.10.13  ”Petalo romalo” (reluare din 26.09.13)

 

Total: 5 ore  emisiuni originale

Eter: ora: 16.30; 06.00; 01.30

   

_____________________________________________________________________

Congresul al V-lea al diasporei moldoveneşti,

11-13 octombrie 2012:

Generalizări

 

Din experienţa statală a mai multor ţări (Azerbaidjan, Belarus, Germania, Grecia, Israel, Lituania, Polonia, Rusia, Ucraina, etc.), care au diasporă peste hotare, un rol şi o importanţă deosebită se acordă organizării congreselor conaţionalilor domiciliaţi peste hotarele patriei istorice.

 

Congresele sunt considerate un mecanism de stabilire a relaţiilor şi de dezvoltare a colaborării cu compatrioţii din străinătate, de consolidare a reprezentanţilor diasporei şi structurilor lor obşteşti în scopul extinderii prezenţei naţional-culturale a statelor etnoistorice în ţările de reşedinţă, promovarea intereselor naţionale ale ţărilor respective, asigurarea dialogului între conaţionalii de peste hotare şi autorităţile de stat ale patriilor istorice.

 

Republica Moldova a obţinut experienţă în organizarea forurilor analogice, care reunesc/reprezintă diaspora moldovenească.

 

În perioada 11-13 octombrie, 2012, în incinta Palatului Republicii a avut loc Congresul al V-lea al diasporei moldoveneşti, organizat în conformitate cu Planul de acţiuni privind susţinerea naţional-culturală şi socială a diasporei moldoveneşti pentru anii 2012-2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 237 din 17 aprilie 2012 şi Dispoziţia Guvernului nr. 29-d din 19 aprilie 2012 privind instituirea Comitetului organizatoric al acestuia, prezidat de Prim-ministru Republicii Moldova, Dl Vladimir Filat.

 

Coordonatorul procesului de organizare şi desfăşurare a Congresului a fost Biroul Relaţii Interetnice în parteneriat cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), în colaborare cu ministerele şi alte instituţii de resort.

 

La Congres au participat mai mult de 100 de delegaţi, printre care lideri ai asociaţiilor diasporale, 32 de membri ai Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova - diasporei moldoveneşti, oameni de afaceri, întreprinzători şi persoane emerite din domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei, tinerii din diasporă reprezentînd 22 de ţări: Belarus, Belgia, Bulgaria, Canada, Elveţia, Estonia, Franţa, Grecia, Germania, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia, România, Rusia, Suedia, Ucraina.

 

Din componenţa delegaţiilor au făcut parte lideri şi membri ai 80 de asociaţii diasporale şi grupuri de iniţiativă, şi anume din: Italia – 20 asociaţii, Franţa – 12 asociaţii, Ucraina – 10 asociaţii, Rusia – 7 asociaţii, Portugalia – 3 asociaţii etc.

 

Numărul semnificativ de delegaţi care au participat la Congresul din anul curent, demonstrează că structurizarea diasporei moldoveneşti şi crearea noilor asociaţii obşteşti în ţările de reşedinţă ale acesteia se dezvoltă activ.

 

La lucrările forumului Republica Moldova a fost reprezentată de factorii de decizie şi reprezentanţii organelor administrative centrale (ministere, agenţii, birouri), printre care Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene; Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei; Ministerul Culturii; Ministerul Educaţiei; Ministerul Tehnologiei, Informaţiei şi Comunicaţiilor; Ministerul Economiei; Biroul Relaţii Interetnice; Biroul Migraţie şi Azil (MAI), Agenţia Turismului; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Compania „Teleradio-Moldova”, reprezentanţi ai societăţii civile (lideri ai ONG-urilor, savanţi, jurnalişti, mass-media, etc.) şi ai structurilor internaţionale.

 

Congresul al V-lea al diasporei moldoveneşti a marcat un nou concept în activitatea de stat a Republicii Moldova în vederea susţinerii diasporei moldoveneşti.

 

Scopul Congresului: Mobilizarea asociaţiilor diasporale, instituţiilor de stat, organizaţiilor internaţionale şi societăţii civile din Republica Moldova în vederea identificării soluţiilor pentru acţiuni comune menite să contribuie la dezvoltarea durabilă a ţării.

 

Obiective:

* dezvoltarea dialogului pentru instituirea unor mecanisme de creştere a implicării asociaţiilor diasporale în luarea deciziilor referitoare la procesele economice, sociale şi politice din ţară;

* abordarea aspectelor activităţii autorităţilor de stat ale Republicii Moldova pentru susţinerea asociaţiilor diasporei moldoveneşti în promovarea imaginii pozitive a Republicii Moldova, păstrarea limbii, tradiţiilor şi culturii naţionale în ţările de reşedinţă;

* consolidarea relaţiilor pozitive dintre diasporă şi Republica Moldova, stabilirea unui dialog permanent cu organele de stat, ambasadele şi consulatele generale, precum şi cu alte organe oficiale şi publice ale Republicii Moldova;

* includerea în agenda publică a problemelor cu care se confruntă diaspora şi discutarea potenţialelor soluţii la nivel de politici, legislaţie şi acţiuni concrete;

* elaborarea propunerilor referitoare la modernizarea activităţilor de susţinere şi protecţie a drepturilor reprezentanţilor diasporei moldoveneşti şi a migranţilor moldoveni, ce corespund cerinţelor actuale, reflectă şi satisfac preocupările cetăţenilor Moldoveni aflaţi peste hotare;

* elaborarea recomandărilor comune pentru implicarea activă a diasporei în acţiuni specifice menite să contribuie la dezvoltarea ţării;

* consolidarea comunităţilor moldoveneşti şi a consiliilor coordonatoare ale asociaţiilor diasporale, ce au obiective comune şi interacţionează între ele;

* formarea componentului de tineret al diasporei şi educarea liderilor de tineri.

 

Congresul al V-lea a devenit o platformă de discuţii despre reuşitele obţinute de autorităţile Republicii Moldova în domeniul implicării statului în soluţionarea problemelor specifice ale diasporei. Totodată, Congresul a fost orientat spre implicarea diasporei în procesele economice, sociale, academice şi politice din Republica Moldova. Astfel, participanţii la Congres au avut posibilitatea de a construi o imagine complexă a problematicii legate de diasporă, de a identifica soluţii comune şi a propun termeni raţionali de implementare a acestor soluţii.

 

Acest forum important a demonstrat că într-o perioada scurtă, din punct de vedere istoric, Republica Moldova, însuşind experienţa de reglare a legăturilor cu reprezentanţii diasporei moldoveneşti, a pus temeliile legislative şi practice pentru susţinerea compatrioţilor, stabiliţi peste hotare, şi a asociaţiilor lor obşteşti.

 

Lucrările Congresului V, s-au desfăşurat pe parcursul a trei zile 11, 12 şi 13 octombrie, în care delegaţii s-au bucurat de un vast program de activitate.

 

La data de 11 octombrie, la deschiderea oficială a evenimentului a participat Dl Vladimir Filat, Prim-ministru, preşedinte al Comitetului Organizatoric al Congresului V, care a salutat revenirea compatrioţilor noştri acasă, exprimîndu-şi certitudinea că evenimentul respectiv este unul de anvergură pentru toţi moldovenii, indiferent de locaţia acestora şi a remarcat suportul acordat de diaspora moldovenească la realizarea schimbărilor din Republica Moldova, aducînd mulţumiri pentru implicarea şi efortul depus.

 

Dl Vladimir Filat a declarat că, timpurile pe care le trăim sunt pline de provocări, iar pentru un viitor prosper este necesar ca eforturile autorităţilor şi cele ale diasporei să se unească pentru un scop comun. „Eu rămîn optimist şi am ferma convingere că prin muncă vom reuşi. Scopul nostru este să transformăm Moldova într-o ţară în care Guvernul le oferă cetăţenilor şansa de a trăi aici, de a avea acces la studii de calitate şi la o medicină atunci cînd au nevoie de ea, nu atunci cînd dau mită”, a menţionat Prim-ministrul.

 

Preşedintele Parlamentului, Dl Marian Lupu a declarat că, viitorul Republici Moldova depinde de acţiunile comune atît ale celor care locuiesc în Moldova, cît şi ale celor care se află peste hotare. „Avem o patrie care ne uneşte şi ne defineşte ca naţiune. Suntem cu toţii parte componentă a naţiunii civice moldoveneşti. Implementarea planurilor pe care le trasăm depinde de unitatea din societate şi de înţelegerea comună că suntem un stat şi că acest stat nu este un proiect temporar”, a spus Dl Lupu.

 

Dl Marian Lupu i-a îndemnat pe reprezentanţii diasporei ca în ţările în care se află să promoveze unitatea societăţii moldoveneşti, libertatea şi dreptul fiecăruia la autoidentificare etnică, formarea unei naţiuni civice, respectul şi dreptul la propria opinie. De asemenea, şeful Parlamentului a menţionat că scopul principal al Republici Moldova este integrarea europeană.

 

Consilierul preşedintelui, Dl Mihail Şleahtiţchi, a dat citire mesajului din partea şefului statului, Dlui Nicolae Timofti în care se menţiona că Moldova contează foarte mult pe suportul reprezentanţilor diasporei. „Pentru noi este foarte important ca moldovenii care se află peste hotare să nu se rupă sufleteşte de ţară ci să se implice în soluţionarea problemelor de acasă. Vă îndemn să fim uniţi şi să nu fiţi indiferenţi faţă de ceea ce se întâmplă în Moldova. Să asigurăm împreună în viitor prosper Republicii Moldova”, se spune în mesajul Preşedintelui ţării.

 

Prima zi a Congresului (11 octombrie) a demarat cu două sesiuni informative, axate pe raportarea privind eforturile autorităţilor de stat ale Republicii Moldova pentru susţinerea şi dezvoltarea diasporei moldoveneşti, aspectele colaborării diasporei moldoveneşti şi instituţiilor de stat şi rolul diasporei în realizarea politicii de integrare europeană a Republicii Moldova; prezentarea documentelor de politici, aprobate de Guvernul Republicii Moldova întru susţinerea diasporei moldoveneşti şi soluţionarea problemelor migranţilor moldoveni, în perioada 2010-2012; generalizarea activităţii desfăşurate ca urmare a Congresului IV al diasporei moldoveneşti.

 

A treia sesiune, conform propunerilor parvenite din partea membrilor Consiliului coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova – diasporei moldoveneşti, s-a desfăşurat sub formă de activităţi în cadrul rundelor tematice şi meselor rotunde, organizate de ministere cu participarea reprezentanţilor instituţiilor respective. Delegaţii au avut posibilitatea să adreseze întrebări şi să discute subiecte actuale, înaintate din timp, cu persoanele competente pe fiecare domeniu în parte. Fiecare rundă tematică (3 organizat în plen) şi mase rotunde (3, organizat în paralel) au avut subiecte distincte de examinare, raportori şi discuţii in cadrul cărora, în final, au fost formulate concluzii.

 

În cea de-a doua zi a Congresului (12 octombrie) au fost prezentate programele Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova destinate Diasporei: (i) Prezentarea rezultatelor Programului Pilot de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”; (ii) Prezentarea rezultatelor Studiului „Cartografierea Diasporei Moldoveneşti în 4 ţări Europene de destinaţie”; (iii) Prezentarea rezultatelor Campaniei de informare şi sensibilizare „Nimeni nu e singur pe pământ” pentru cetăţenii moldoveni migranţi din Italia.

 

Sesiunea a cincea cu genericul: „Viaţa diasporei” a abordat problemele cotidiene ale conaţionalilor noştri şi rolul asociaţiilor diasporale, dar şi misiunea bisericii în procesul de consolidare a diasporei şi păstrarea valorilor cultural-spirituale.

 

La finalul lucrărilor Congresului al V-lea a fost adoptată Rezoluţia - un document general care cumulează soluţii şi acţiuni concrete, examinate şi aprobate în plen cît şi în grupurile de lucru. Documentul exprimă susţinerea diasporei, orientarea statului moldovenesc spre integrarea europeană şi reforme eficiente; apreciază eforturile autorităţilor şi ale asociaţiilor diasporei, întreprinse în ultimii doi ani de după Congresul IV, de a consolida un parteneriat deschis Republica Moldova – Diaspora. Totodată, s-a atras atenţia asupra necesităţii perfecţionării cadrului legislativ, sistemului organelor de stat, dezvoltarea relaţiilor interstatale în vederea susţinerii, dezvoltării şi consolidării diasporei.

 

Pentru prima dată, în cadrul Congresului din data de 12 octombrie, s-a desfăşurat, în paralel sesiunea specială, organizată de Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu genericul „Migranţii înalt calificaţi şi dezvoltarea sectorului de cercetare şi inovare în RM: necesitatea pentru o viziune structurată (strategică)”, la care au participat 6 membrii ai diasporei ştiinţifice din Franţa, Germania, Israel, Portugalia, România.

 

În cea de-a treia zi (13 octombrie) a avut loc Şedinţa Consiliului Coordonator al persoanelor originare din Republica Moldova - diasporei moldoveneşti prezidat de către Dl Vladimir FILAT, Prim-ministru al Republicii Moldova, preşedintele Consiliului Coordonator, componenţa căruia este aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 10.11.11 şi include 47 de membri din 24 de ţări de reşedinţă a diasporei.

 

În cadrul şedinţei, s-a discutat rolul membrilor Consiliului Coordonator, au fost instituite grupurile de lucru, au fost formulate propunerile privind planul de acţiuni al Consiliului.

 

În aceeaşi zi a fost organizată excursia delegaţilor la Complexul Cricova.

 

Ediţia din anul curent al Congresului este una deosebită, deoarece la pregătirea evenimentului s-au implicat activ reprezentanţii comunităţilor moldoveneşti din Italia, Canada, Marea Britanie, Franţa, Portugalia, Rusia, Germania etc. A fost creat Grupul de lucru pentru organizarea Congresului din 7 membri ai Consiliului Coordonator al diasporei moldoveneşti. Din grup au făcut parte Cristina Batog (SUA), Olga Coptu (Italia), Dorin Duşceac (Franţa), Ala Mîndîcanu (Canada), Tatiana Nogailîc (Italia), Tamara Şchiopu (Marea Britanie), Esenia Steckmest (Norvegia), care au întocmit proiectele documentelor discutate la Congres: Regulamentul de funcţionare al unei Agenţii de Stat pentru Diasporă, Regulamentul intern, Codul mass-media al Consiliului Coordonator al diasporei etc.

 

În cadrul Congresului a fost organizată expoziţia «Succesele diasporei».

 

O inovaţie a Congresului al V-lea a fost organizarea, de către Biroului Relaţii Interetnice, a acţiunii de comunicare interactivă, unde delegaţii şi oaspeţii Congresului au asistat la spectacolul „Lacrima” după versurile poetului Grigore Vieru (prezentat de Teatrul Studio Geneza Art). Seara a continuat cu plonjarea într-un mediu propice comunicării cu participarea personalităţilor notorii din Republica Moldova.

 

Pe parcursul celor trei zile ale Congresului al V-lea al diasporei moldoveneşti, reprezentanţii mass-media au acordat o atenţie sporită problemelor, dar şi realizărilor diasporei moldoveneşti.

 

Lucrările Congresului au fost reflectate de circa 25 de mijloace de comunicare în masă. Printre care posturile TV: N4, Publika TV, Jurnal TV, Moldova 1, Moldova Internaţional, Pro TV, Prime, , MIR, TV7, Euro TV; posturi radio: Radio Moldova, Radio Chişinău, Arena FM, Vocea Rusie; agenţii de ştiri: Info Prim Neo, Moldpres; publicaţiile online: Jurnal.md, Unimedia.md, Politik.md, Viza.md, Noi.md, Tribuna.md, Timpul.md, Privesc.eu, Curaj; tv ziare şi reviste: Moldova Suverană, Эксперт, Ziurul de gardă etc.

 

A fost organizată transmisiunea în direct a inaugurării Congresului prin intermediul posturilor Moldova 1 şi Publika TV.

 

Totodată, delegaţii au participat la emisiunile de la postul TV Moldova-Internaţional, emisiunea „Locul întîlnirilor”, prezentator Ludmila Barbu; postul Moldova 1, tolk show-ul „Bună seara”, prezentat de Mircea Surdu; Postul Publika TV, emisiunea „Fabrica”, prezentată de Natalia Morari; postul Prime TV, emisiunea „Replica”, prezentată de Mihaela Gherasim. În cadrul emisiunilor nominalizate participanţii şi-au expus punctul de vedere la capitolul organizarea Congresului, cît şi despre rezultatele, obiectivele şi aşteptările pe care le au din partea guvernării. De rînd cu reprezentanţii diasporei la emisiuni au participat şi reprezentanţii Guvernului şi Biroului Relaţii Interetnice, care au răspuns solicitărilor parvenite din partea diasporei.

 

Pentru prima data, din fondul de rezervă a Guvernului au fost alocate surse financiare (în sumă de 180 mii lei), în scopul acoperirii parţiale a cheltuielilor de transport a delegaţilor la Congres.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 

 

» Sus
Căutare pe site
Arhiva actualităţilor
LuMaMeJoViSiDu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930