Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Prioritățile ARI în cooperare cu Consiliul Europei

Consiliul Europei a demarat procesul de elaborare a noului său Plan de acțiuni pentru Republica Moldova pentru anii 2025-2028. Noul Plan de acțiuni va avea la bază realizările actualului Plan de Acțiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova pentru anii 2021-2024.

 

 

Ca parte a exercițiului de elaborare a noului Plan de acțiuni, Consiliul Europei a organizat mai multe mese rotunde tematice, axate pe trei piloni principali: drepturile omului, democrația și statul de drept, la care au fost invitați parteneri naționali relevanți ai CE.

 

 

Agenția Relații Interetnice a fost reprezentată de către Ludmila Burlaca, Șef a Direcției consolidarea relațiilor interetnice, care a participat la discuțiile referitor la promovarea drepturilor omului și demnității (Anti-discriminare). Ludmila Burlaca a menționat despre cooperarea dintre ARI și CE și a prezentat prioritățile instituției, care necesită suportul CE, identificând beneficiarii și grupurile țintă, reieșind din prevederile documentelor de politici pe care le implementează ARI.

 

 

Astfel au fost definite și prezentate următoarele priorități:

  • Efectuarea studiilor/sondajelor în domeniul respectării drepturilor minorităților naționale, pe dimensiunea drepturilor minorităților naționale;
  • Susținerea APL în dezvoltarea Planurilor locale privind susținerea populației de etnie romă;
  • Întărirea statutului mediatorilor comunitari romi prin modificarea cadrului legislativ-normativ;
  • Consolidarea capacităților mediatorilor comunitari prin instruiri în diferite domenii;
  • Lucru cu APL: instruiri pentru funcționari publici din cadrul serviciilor descentralizate la nivel local, inclusiv în domeniul combaterii discursului de ură;
  • Solicitarea asistenței Consiliului Europei în traducerea Opiniei Consiliului Europei și Rezoluției Comitetului Consultativ privind implementarea Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale în limbile minorităților naționale.

 

 

 

 

 

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda