Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Contacte

Audiență

Audienţa cetăţenilor se efectuează conform Hotărârii Guvernului nr. 250 din 10-04-2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea audienței și ordinul ARI nr. 29a din 07.05.2024.

 

1. Se stabileşte că audienţa cetăţenilor în cadrul Agenției Relații Interetnice se va efectua după cum urmează:

 

Director general: Veaceslav Reabcinschii – prima zi de luni a lunii, între orele 14:00 – 17:00

 

Director general adjunct: Nicolae Rădița – ultima zi de vineri a lunii, între orele 14:00 – 16:30. 

 

2. Audiența cetățenilor se efectuează în temeiul înscrierii prealabile a solicitanților în baza cererii de audiență, care se depune la sediu, prin poștă și la adresele de e-mail: secretariat@ari.gov.md

 

 

3. 3.  Cererea de audiență se formulează în scris și conține următoarele elemente obligatorii:

1) numele și prenumele sau denumirea solicitantului (în continuare – solicitant);

2) domiciliul sau sediul solicitantului și e-mailul, dacă se solicită răspuns pe această cale;

3) denumirea autorității/instituției publice;

4) obiectul solicitării și motivarea acesteia;

5) semnătura solicitantului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul cererii de audiență transmise în formă electronică – semnătura electronică.

 

(Descărca modelul de cerere mai jos)

 

4. Pentru examinarea cu celeritate a cererii de audiență, solicitantul poate include numărul de telefon, precum și alte date care ar facilita comunicarea.

5. Cererea de audiență care nu conține unul dintre elementele prevăzute la punctul 2 nu se examinează, despre acest fapt se informează în scris solicitantul cu indicarea asupra neajunsurilor și oferirea unui termen rezonabil pentru înlăturarea acestora.

6. Obiectul audienței se înscrie în registrul cu privire la audiența cetățenilor.

7. Solicitantul se va prezenta în audiență cu un document de identitate.

8. În cadrul audienţei solicitantului îi poate fi refuzată examinarea unei noi petiţii, dacă anterior a primit un răspuns scris la o petiție cu același obiect.

 

 

Important!

În cazul în care din anumite motive nu puteți ajunge la audiență la data și ora stabilită conform programării prealabile, vă rugăm să anunțați din timp despre acest fapt persoana responsabilă din cadrul Agenției, la numărul de tel. 022 214-080.

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda