Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Despre Agenția Relații Interetnice

Republica Moldova este un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii  sale naţionale.

                                                                       (Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, adoptată de către Parlament la 27 august 1991)


 

Odată cu stabilirea  Independenţei în Republica Moldova a fost edificat şi Departamentul de Stat pentru probleme naţionale, astăzi Agenția  Relaţii Interetnice - structura administraţiei publice centrale ce promovează politica statului în domeniul relaţiilor interetnice şi funcţionării limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Obiectivul prioritar stabilit de către Agenția Relaţii Interetnice timp de un sfert de secol a fost şi rămîne a fi consolidarea relaţiilor interetnice, dialogul continuu dintre conducerea statului, societatea civilă, organismele internaţionale şi organizaţiile etnoculturale, respectând astfel principiile democraţiei şi drepturilor omului, asigurând o comunicare directă cu etniile conlocuitoare din Republica Moldova.

 

Casa Nationalitatilor

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda