Guvernul Republicii Moldova

Agenția Relații Interetnice

A A A

Informații utile

Link-uri utile

 

 

Uniunea Europeana EU

 https://european-union.europa.eu/

Parlamentul European

https://www.europarl.europa.eu/

Consiliul Uniunii Europene    

https://www.consilium.europa.eu/

Comisia Europeana

https://ec.europa.eu/

Curtea de Justitie a Uniunii Europene

https://curia.europa.eu/

Consiliul Europei CoE

https://www.coe.int/

Consiliul Europei:

Minoritati Nationale

https://www.coe.int/en/web/minorities/

Consiliul Europei:

Activitati legate de romi

 

https://www.coe.int/en/web/roma-and-travellers

Comisia Europeana împotriva

Rasismului si Intolerantei ECRI

https://www.coe.int/ECRI

Comitetul de Eliminare a

Discriminarii Rasiale CERD

 https://www.ohchr.org/

Organizatia pentru Cooperare si Securitate Europeana 
OSCE

http:/www.osce.org

 

OSCE: Biroul Inaltului Comisar pentru Minoritati Nationale 
HCNM

https://www.osce.org/hcnm

 

Minority Rights Group Interntional

https://minorityrights.org/

Agenda

Nu există încă articole.

Subscribe to Agenda